Serdecznie witamy na oficjalnej stronie

Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim o silnym zaangażowaniu społecznym. Nasza „wojskowa” struktura pomaga nam szybko reagować w sytuacjach kryzysowych. Nasza organizacja koncentruje się na prowadzeniu ciągłych programów pomocowych wszystkim osobom potrzebującym w naszym sąsiedztwie.

W centrum naszego zainteresowania znajduje się głoszenie Ewangelii i budowanie charytatywnej wspólnoty żołnierzy Chrystusa.

Nasz korpus w Warszawie otworzyliśmy w 2005 roku. Prowadzimy w nim zajęcia poza lekcyjne dla dzieci i podwieczorki integracyjne w każdą Niedzielę wieczorem. Prowadzimy rownież punkt wydawania żywności dla osób potrzebujących pomocy. Mamy także studium Biblijne i Niedzielne nabożeństwa dla wierzących jak również okresowe ewangelizacje i programy użyteczności publicznej. Armia Zbawienia w Polsce rozwija swoją działalność również w Starachowicach, Malborku i Rzeszów.

Aktualności

Nowość w Warszawie

Placówka Misyjna

W Placówce Misyjnej osoby potrzebujące mogą znaleźć duchową pomoc, spędzić wspólnie czas, napić się gorącej kawy. Dnia 1-go Lipca 2014r, na ulicy Ząbkowskiej 13/13 w Warszawie miejsce to rozpocznie swoją działalność.

Więcej...

Raport oficjalnego otwarcia placówki w Malborku

Malbork

Naprawdę specjalny weekend dla AZ w Polsce: Dowódca Terytorialny ponownie otwiera AZ w Malborku po 78 latach nieobecności. Dwaj żołnierze i jeden żołnierz junior są zaprzysiężeni, co daje sumę członków placówki w liczbie ośmiu - sześć żołnierzy i dwóch żołnierzy juniorów.

Więcej...

Wszystkie wiadomości