Poszukujemy Asystenta/Asystentki Projektu

Malbork, Rzeszów, Starachowice

Armia Zbawienia poszukuje Asystenta/ki Projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu w Rzeszowie, Malborku i Starachowicach.

Armia Zbawienia w 128 krajach jest głęboko zaangażowana w walkę z wszelkimi formami handlu ludźmi. Staramy się dbać o przywrócenie wolności i godności każdemu człowiekowi.

W związku z rozwojem projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu w Polsce poszukujemy osoby na stanowiska Asystentki lub Asystenta Projektu w Rzeszowie, Malborku oraz w Starachowicach.

Projekt opiera się na raporcie badawczym o handlu ludźmi w Polsce (dostępny pod adresem http://www.armia-zbawienia.pl/wiadomosci-artykul/raport-handel-ludzmi-w-polsce-projekt-badawczy-armii-zbawienia-w-polsce.html)

Do zadań Asystenta/ki Projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu będą należały:

 1. Docieranie do osób poszukujących pracy i bezpośrednia praca z nimi w Punkcie Weryfikacji Ofert Pracy Armii Zbawienia (np. weryfikacja ich ofert pracy pod względem legalności i rzetelności oraz ryzyka eksploatacji i handlu ludźmi; informowanie o prawach pracowniczych, tworzenie planu bezpiecznej migracji).
 2. Organizowanie działań promocyjnych projektu, współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w tym temacie w danym województwie.
 3. Realizacja programu Wsparcia Zatrudnienia dla osób, które doświadczyły współczesnego niewolnictwa (np. przeprowadzanie warsztatów przygotowawczych do pracy, analiza CV klienta, pomoc w zdobyciu certyfikatów, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz bazy danych AZ.

Asystent/ka Projektu będzie pracował/a pod superwizją Kierowniczki Projektu, przy współpracy z osobami na podobnym stanowisku z innych polskich miast oraz z resztą regionalnego personelu i personelem Korpusu.

Oferujemy stanowisko na podstawie umowy o pracę na czas realizacji projektu (01.12.2017 – 15.09.2018).

Poszukujemy osoby spełniającej poniższe wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Doświadczenie lub udokumentowane zainteresowanie pracą na rzecz grup dyskryminowanych
 3. Pomysłowość w promocji działań społecznych
 4. Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 5. Komunikacyjna znajomość języka angielskiego
 6. Chęć i umiejętność samodzielnej pracy

Mile widziane:

 1. Znajomość kodeksu pracy/chęć poznania praw pracowniczych w różnych krajach europejskich.

W celu uzyskania większej ilości informacji, proszę o kontaktowanie się z Kierowniczką projektu: joanna.trela@armia-zbawienia.pl lub +48 609 849 494

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres joanna.trela@armia-zbawienia do dnia 15.10.2017 (Malbork i Rzeszów), 31/10/2017 (Starachowice).

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Wróć