Współczesne Niewolnictwo

Punkt Weryfikacji Ofert Pracy

1 marca 2017 przy Targowej 46 w lokalu nr 5 powstał Punkt Weryfikacji Ofert Pracy w ramach projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu.

Więcej...

Praca przymusowa Polaków – liczby

Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy suma zysków otrzymywanych z pracy przymusowej to 150,2 mld USD rocznie, w tym 46,9 mld USD przypada na kraje rozwinięte i Unię Europejską.

Więcej...

Praca przymusowa

Definicja ,,pracy przymusowej” zawarta w Konwencji MOP Nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej (1930r) określa ją jako „wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.”

Więcej...

Wszystkie wiadomości