Zapraszamy na konferencję w Malborku

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Od 2014 roku 30 lipca jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji zorganizowaliśmy w lokalu PaństoMiasto przy ulicy Andersa wydarzenie pod tytułem "Niewolnicy XXI w. – historie filmowe".

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy blok krótkich filmów poruszających zagadnienie zniewolenia poprzez pracę (jedna z form współczesnego niewolnictwa). Po pokazie odbyła się niezwykle interesująca dyskusja poruszająca zagadnienia związane z sytuacją Polaków za granicą, sytuacją cudzoziemców w Polsce, cechami pracy przymusowej, współczesnym niewolnictwem w Europie.

Filmy zostały stworzone przez brytyjska organizację Unchosen - Films Against Slavery. Wykorzystuje ona moc obrazów do walki ze współczesnym niewolnictwem, w tym z handlem ludźmi, wykorzystywaniem dzieci, zmuszaniem do przestępczości, niewolą domową, wykorzystywaniem seksualnym i pracą przymusową (zniewoleniem poprzez pracę).

Z okazji tego szczególnego dla nas dnia, nasza pracowniczka Paulina Mroczkowska napisała artykuł "Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi – 30 lipca. Handel ludźmi w XXI w.".

#BigRedBus

14 marca 2018 roku na ulicach Radomia pojawił się czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa).

Kampanię została zorganizowana przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Armię Zbawienia, Fundację LaStrada, Ministersto Spraw Wewnętrznych i Administracji, polską Policją, Strażą Graniczną, przy wsparciu Urzędu Miasta Radomia.

Każdy zainteresowany mógł wejść do autobusu i zapoznać się z krótkimi tematycznymi filmikami, zabrać ze sobą materiały informacyjne oraz porozmawiać z przedstawicielami Ambasady Brytyjskiej w Polsce, projektu „Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu” realizowanego przez organizację Armia Zbawienia pod patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce, Gangmasters and Labour Abuse Authority, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, La Strady (podmiot odpowiedzialny za rządowe Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi), Policji i Straży Granicznej.

W akcji wzięli udział także: Prezydent Miasta Radomia oraz Wiceambasador Ambasady Brytyjskiej w Polsce. 

‘Safe Havens’- edukacyjny projekt filmowy o przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi

EU projekt ‘Safe Havens’- Edukacyjny projekt filmowy o przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi

W sierpniu 2017 Armia Zbawienia Polska, Holandia, Szwecja, Mołdawia, Rumunia, Ukraina i Wielka Brytania oraz  Defence for Children International-Netherlands brały udział w tworzeniu filmu edukacyjnego na temat handlu ludźmi w Europie.

Twórcami filmu są Madeleine Sundel z Armii Zbawienia w Szwecji oraz  Tamme de Leur, holenderski producent, dziennikarz, wykładowca akademicki i ekspert ds. Handlu Ludźmi na poziomie EU. Całość nadzoruje Jeroen Hoogteijling, przewodniczący Europejskiej Grupy Zadaniowej Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (Armia Zbawienia).

Film poza funkcją informacyjną, treningową i prewencyjną, jest także jednym z działań dążących do utworzenia “Safe Havens’[Bezpiecznych Przystani] w Europie dla (potencjalnych) ofiar handlu ludźmi spoza Unii Europejskiej.

Wypowiedzi do filmu udzielili przedstawiciele Ambasady Brytyjskiej w Polsce, National Crime Agency NCA, Fundacji La Strada, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dowództwo Regionalne Armii Zbawienia, pracownicy i Klienci Punktu Weryfikacji Ofert Pracy Armii Zbawienia.

Przedstawicielka Armii Zbawienia wzięła udział w spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem

Przedstawicielka Armii Zbawienia wzięła udział w spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem

W lipcu 2017 Joanna Trela, kierowniczka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu, znalazła się w niewielkiej grupie przedstawicieli organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce, którzy mieli okazję spotkać się z książęcą parą. Spotkanie miało miejsce podczas przyjęcia z okazji 91. urodzin Królowej Elżbiety II w Łazienkach Królewskich w Warszawie, na którym przemawiał książę William.

Podczas prywatnej rozmowy grupy z księżną Kate, Joanna wyjaśniła, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia związanego z handlem ludźmi, przyjmując oferty pracy. Po spotkaniu Joanna powiedziała: "Księżna była zdecydowanie dobrze poinformowana i bardzo zainteresowana problemem handlu ludźmi. To było ciepłe i miłe spotkanie i cieszymy się, że otrzymaliśmy uznanie dla pracy Armii Zbawienia w całej Polsce i Wielkiej Brytanii w celu wyeliminowania okrutnego wyzysku ludzi ".

Odnosząc się do książęcej wizyty w Warszawie Anne Read, Dyrektorka ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu brytyjskiej Armii Zbawienia, dodała: „Mamy świetny projekt w Polsce, który podnosi świadomość na temat zagrożenia. Prowadzimy Punkt Weryfikacji Ofert Pracy celem zapobiegania akceptowaniu fałszywych ofert pracy przez Polaków, co prowadzi do stawania się ofiarami współczesnego niewolnictwa tu w Wielkiej Brytanii”.

Spotkanie książęcej pary z polską delegacją jeszcze bardziej zacieśniło współpracę polsko-brytyjską w przeciwdziałaniu procederowi handlu ludźmi.

Wykorzystanie Globalnego Planu Działania w Celu Zwalczania Handlu Ludźmi oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zakończyć handel kobietami i dziewczynkami

Joanna Trela oraz Podpułkownik Eirwen Pallant (Zastępca Dyrektora Międzynarodowej Komisji ds. Sprawiedliwości Społecznej Armii Zbawienia) przy Pomniku Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

21 czerwca 2017 roku w Siedzibie Głównej ONZ  w Nowym Jorku miała miejsce dyskusja panelowa, której przewodziły wiodące organizacje zajmujące się prawami kobiet, a także przeciwdziałaniem handlowi kobietami i dziewczętami, takie jak Koalicja Przeciwdziała Handlowi Kobietami (CATW), ONZ Kobiety, Apne Aap, Equality Now, Stałe Przedstawicielstwo Panamy i Szwecji przy ONZ oraz UNODC. Poruszano między innymi zagadnienia ogromnej skali handlu ludźmi, który jest problemem niemal każdego kraju na świecie oraz potrzebę skutecznej współpracy międzynarodowej. Każdy kraj powinien podjąć środki zapobiegawcze i dzielić się danymi i najlepszymi praktykami z pozostałymi.

W wydarzeniu wzięła udział Joanna Trela – kierowniczka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu w Polsce. 

Spotkanie z Armią Zbawienia w Filadelfii, Stany Zjednoczone

Spotkanie z Armią Zbawienia w Filadelfii, Stany Zjednoczone

Podczas swojej czerwcowej wizyty w Filadelfii Joanna Trela (kierowniczka projektu) miała okazję poznać Dzienne Centrum dla Kobiet prowadzone przez Armię Zbawienia w dzielnicy Kensington. Centrum to bezpieczna przestrzeń dla kobiet będących ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego i prostytucji.

Centrum jest zlokalizowane w samym sercu dzielnicy, a napis na drzwiach informuje: "Tylko dla kobiet: żywność, odzież, kosmetyki". Wiele kobiet cierpi będąc ofiarami oszustwa i przymusu, tutaj mogę znaleźć schronienie. Armia dostarcza także specjalistyczną opiekę, a każdy pracownik Centrum jest odpowiednio przeszkolony w kwestii rozpoznawania ofiar handlu ludźmi.

Targ Niewolników

26 maja 2017 roku przeprowadziliśmy dwie akcje uliczne pod nazwą „Targ Niewolników”. Miały one miejsce w pobliżu Galerii Wileńskiej oraz Galerii Złote Tarasy w Warszawie. Aktor występujący w roli „handlarza ludźmi” sprzedawał, ometkowane niczym towar, osoby zaangażowane w akcję. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi przechodniów na problem współczesnego niewolnictwa, które czyni człowieka produktem o określonej wartości, przynoszącym różne zyski.  Człowiek staje się żywym towarem, który można kupić oraz sprzedać. Współczesne niewolnictwo przybiera różnorakie formy, jak np. praca przymusowa, przymuszanie do popełniania przestępstw czy handel ludźmi. Obecnie organizacje antyniewolnicze szacują liczbę niewolników na 27 mln w skali światowej.

Podczas akcji przechodnie otrzymywali ulotki informacyjne „Bezpieczna Praca”, a także ulotki zawierające informacje o działalności naszego bezpłatnego Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Każdy zainteresowany miał także możliwość porozmawiania z pracownikami Punktu.