Co roku odbywa się wspólne zgromadzenia przywódców i członków Armii Zbawienia z całej Polski.

Kościół Armia Zbawienia w Rzeszowie w okresie Adwentu, przeprowadzi na ulicach miasta Rzeszowa zbiórkę funduszy z przeznaczeniem na cel charytatywny.

"Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to,co się stało i co nam objawił Pan"...

"Toteż, przychodząc na świat, mówi; Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, Aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem; Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże, Jak napisano o mnie w zwoju księgi"...

Armia Zbawienia w Polsce przyłącza się do organizacji pozarządowych w apelu o dostęp do granicy polsko-białoruskiej w celu udzielenia pomocy humanitarnej. Proszę, dołącz do nas w modlitwie, aby zakończyć ten kryzys humanitarny.

Armia Zbawienia wzięła udział w tegorocznym spotkaniu kompanii Gwiazdkowej Niespodzianki, aby w tym roku wiele dzieciaków otrzymało po raz pierwszy

General AZ Brian Peddle oraz komisarz Rosalie Peddle (światowa przewodnicząca służby dla kobiet) dołączyli do innych przedstawicieli kościołów i chrześcijańskich organizacji z całego świata podczas szczególnego nabożeństwa ekumenicznego w katedrze w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Nie zapominajmy o wdzięczności! Kilka zdjęć z Niedzieli Dziękczynienia w Korpusach Armii Zbawienia w Polsce.

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie podczas niedzielnego nabożeństwa przyjął w swoje szeregi nowego żołnierza...

Armia Zbawienia w Polsce po raz kolejny wzięła udział w....

"Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca..."

W tym roku zorganizowaliśmy w Armii Zbawienia Wieczór Dziękczynienia dla naszych seniorów...

W niedzielę obyło się wspólne spotkanie korpusów Armii Zbawienia z Warszawy i Starachowic - 'Poza Ciemnością', poświecone modlitwie za ofiary handlu ludżmi. Szacuję się że dzisiaj na świecie ponad 40 millionów ofiar niewolnictwa. My wierżymy że oprócz działań dużo może nasza wspólna modlitwa.