Aktualności

Armia Zbawienia w Polsce po raz kolejny wzięła udział w....

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie

"Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca..."

W tym roku zorganizowaliśmy w Armii Zbawienia Wieczór Dziękczynienia dla naszych seniorów...

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna powinna być gwarantem bezpieczeństwa, szkołą kształtowania charakterów i prawidłowego rozwoju...

"Nie opuszczajmy swoich zebrań, jak to zwykli niektórzy, lecz zachęcajmy się i to tym gorliwiej, im wyraźnie dostrzegacie, że zbliża się dzień"

"Bo byłem głodny, i daliście mi jeść, byłem spragniony, i daliście mi pić, przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie, nagi a odzialiście mnie...."