Data 31 października 1517 roku jest szczególnie bliska wspólnotom protestanckim. W tym dniu wspominamy bohaterskie wystąpienie augustiańskiego mnicha Marcina Lutra, który na drzwiach kaplicy elektorskiej w Wittenberdze przybił 95 tez...

Młodzież z korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie zorganizowała konkurs na najpiękniejszy wiersz o jesieni znanych polskich poetów...

Dotykamy jednego z najbardziej ważnych problemów współczesnego świata, jakim jest "handel żywym towarem". Dzień 18-go października, to dzień poświęcony ofiarom handlu ludźmi, to czas refleksji...

W dniach 2-5 października w Budapeszcie odbyła się konferencja Armii Zbawienia na temat zwalczania handlu ludźmi.

10-15 września w Warszawie odbywa się międzynarodowe szkolenie służb ratowniczych Armii Zbawienia dla ponad 30 pracowników i wolontariuszy z Europy.

W ośrodku wypoczynkowym Bęsia zgromadziło się ponad 30 dzieci z całej Polski na kolonie letnie Armii Zbawienia.

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie z inicjatywy  pana John Bocxe z Armii Zbawiania w Amsterdamie, otrzymał od fundacji humanitarnej HRIF z Holandii dary w postaci nowej odzieży sportowej Nike do dystrybucji dla uchodźców i osób potrzebujących...

Codziennie Armia Zbawienia w Polsce pomaga najbardziej potrzebującym. Ty też możesz dołączyć i pomóc nam pomagać.

Armia Zbawienia w Kielcach na II Ogólnopolskich Targach NGO-EXPO...

Skauci Armii Zbawienia z całej Europy spotkali się w ostatni weekend w Rucar (Rumunia). Polskę reprezentowali również nasi uczestnicy z Warszawy...

Internetowy charytatywny sklep na OLX co raz bardziej oferuje różne promocje oraz...

Niedziela 30 kwietnia 2023 roku była ważnym dniem dla korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie. W tym dniu podczas...

W ten weekend w Guben (Niemcy) odbył się regionalny zjazd żołnierzy juniorów z Polski...

Święto Wielkiej Nocy, to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w moc Chrystusa naszego Zbawiciela. Niech zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości, miłością i nadzieją napełni nasze serca...