Najważniejsze święta narodu izraelskiego, związane były z zbiorem płodów rolnych i rozciągały się od wiosny do jesieni. Były okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za urodzaj, troskę i opiekę...

Armia Zbawienia aktywnie łączyła się z innymi organizacjami zwalczającymi handel ludźmi w Warszawie podczas weekendowego ‘Walk For Freedom’/„Marsz wolności” zorganizowanego przez A21.

Wczoraj wspolnie Dla Pragi, Fundacja Inna Przestrzeń, Centrum Wsparcia Koordynacji Warszawa zorganizowali zbiorkę na rzecz Armii Zbawienia w Warszawie w ramach garażówki na Pradze Północ.

Pani Maria pochodzi z Czerwonogrodu, która wraz z matką przybyła do Lublina, uciekając przed rozpętaną wojną. Wojna wiele zmieniła w jej życiu, ale to nie jedyny dramat z którym przyszło się jej zmierzyć. Okazało się, że jest poważnie chora...

Armia Zbawienia z Rzeszowa przy ogromnej pomocy działaczy z Lublina zaangażowanych w pomoc uchodźcom, zorganizowała w sobotę 2 października 2022, pomoc socjalną dla czterech ośrodków z Lublina i okolic...

Liderzy Kościoła oraz pracownicy zajmujący się dziećmi i młodzieżą Armia Zbawienia w Polsce zebrali się w sobotę w Warszawie, aby porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci biorących udział w programach Armia Zbawienia.

W Armia Zbawienia Warszawa odbyło się wydarzenie uświadamiające współczesne niewolnictwo oraz zagrożenie handlem ludźmi.

Armia Zbawienia jest wysoce zaangażowana w walkę i reagowanie na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi. Mamy zaplecze teologiczne i historyczne. Wierzymy, że modlitwa jest fundamentalnym, niezbędnym i potężnym narzędziem walki o wolność i pracę na rzecz świata wolnego od wyzysku.

W ostatnim czasie udzieliliśmy pomocy dokonując zakupów i przekazując talony żywnościowe dla jego mieszkańców. Jest to już kolejna pomoc z naszej strony...

Ostatnie dni lipca, to wzmożone działania naszego korpusu na rzecz uchodźców z Ukrainy w Jarosławiu i Boratynie. Oba ośrodki zamieszkuje około 300 osób, matki z dziećmi, starsi panowie...

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;kto bowiem przystępuje do Boga ,musi uwierzyć,że On istnieje i że nagradza tych ,którzy go szukają" Hebr.11,6

W zeszłym tygodniu Armia Zbawienia zorganizowała obóz, pierwszy od początku pandemii Covid. Był to obóz rodzinny dla rodzin z całej Polski związanych z misją Armia Zbawienia. Zgromadziliśmy się w ośrodku wypoczynkowym z kąpieliskiem koło Olsztynka na północy Polski.

Uczymy się języka polskiego 🇵🇱. W Polsce teraz przybywa liczna grupa uchodźców z Ukrainy, chętnych poznać lepiej nasz język.