Wielu osób z Ukrainy teraz przybywa do Warszawy szukając…

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei.

"A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tyko zachowacie tak, jak wam ją zwiastowałem..."

Jak co roku Armia Zbawienia w Rzeszowie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przygotowała świąteczne paczki dla...

"Wielkanocny pejzaż", pod tym tytułem dzieci z korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie przygotowali wystawę ścienną...

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie intensywnie jest zaangażowany w pomoc dla uchodźców. Jest to systematyczna praca, którą prowadzimy docierając do coraz większej liczby potrzebujących...

Liderzy Armii Zbawienia biorą udział w cotygodniowym Forum Narodowym NGO poświęconym organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Kapitan Matthew Beatty, major Wendy Goodman z Międzynarodowej służby ratowniczej AZ oraz lider AZ w Polsce, major Steven Thomas, odwiedzili warszawski magazyn, aby zobaczyć nową dostawę palet z pieluchami, jedzeniem dla niemowląt, kosmetykami i żywnością, która zostanie rozdana jako pomoc ukraińskim ...

Dzięki darowiznom na rzecz AZ możemy pomóc ukraińskim rodzinom w postaci bonów na zakup artykułów w supermarkecie według własnych potrzeb. Wszyscy liderzy Korpusów identyfikują ukraińskich uchodźców z wielką potrzebą i teraz są w stanie im pomóc.

Punkt Pomocy i Wsparcia działający przy Korpusie Armii Zbawienia w Warszawie pomaga rodzinom i osobom samotnym poprzez dystrybucję odzieży, artykułów higieny osobistej i zabawek.

Armia Zbawienia w Warszawie przekazuje pomoc do szpitali, hospicjum, do ośrodków dla uchodźców, schronisk dla osób w kryzysie bezdomności, bibliotek i szkół gdzie teraz są dzieciaki z Ukrainy, codziennie przychodzą do nas różne osoby (Polacy, Ukraińcy i nie tylko), którym wydajemy ubrania, buty ...

Dzięki koordynacji Międzynarodowej Służby Ratunkowej AZ, współpracującej z Armią Zbawienia w Niemczech, Polsce i Ukrainie w sobotę udało się dostarczyć pomoc humanitarną do Lwowa (Ukraina).

Starachowice miasto w centralnej Polsce wraz z Armia Zbawienia przygotowują się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy, którzy mają wkrótce tu przybyć.

Podczas gdy na Charków spadały bomby, matka uciekła do syna – oficera Armii Zbawienia w Warszawie. Miliony jej ukraińskich rodaków są zmuszeni do nowego życia, a salwacjoniści w polskiej stolicy udzielają im wsparcia w tej niełatwej drodze.