Aktualności

Od stycznia 2020 r. warszawskie biuro projektu przeciwdziałania handlowi ludźmi działa w nowej obsadzie kadrowej. Koordynatorem Projektu jest Karol Templin, asystentką w Projekcie – Natalia Andruszko.

Wszyscy jesteśmy dotknięci pandemią COVID 19. Wspólnie robimy wszystko, aby nasza praca była kontynuowana i aby nasza pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących. Chcielibyśmy Wam wszystkim za to podziękować.

Kilka dni temu Armia Zbawienia mogła rozprowadzać maski na twarz w południowo-zachodniej Polsce.

Kupiliśmy paczki żywnościowe dla rodzin ze świetlicy Armii Zbawienia na Pradze Północ

Armia Zbawienia pomaga, ale zależy to również od Ciebie i Twojej pomocy!

Przesłanie Wielkanocne 2020

Od Niedzieli Wielkanocnej, 12 kwietnia, strumień internetowy będzie dostępny tutaj.

"Kto wspiera ubogich, nie dozna niedostatku, a kto odwraca od nich swoje oczy...

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa...

Wielkanocna zbiórka Armii Zbawienia „Paczka dla seniora” - to sposób choć trochę pomóc osobom starszym, którzy są teraz grupą najbardziej zagrożoną.