2014

[...] w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie odbyło się uroczyste nabożeństwo niedzielne, połączone z wieczerzą wigilijną. [...]

W dniach od 15 do 17 grudnia w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie został zrealizowany projekt "Gwiazdkowa Niespodzianka"...

W sobotę odbył się koncert i mieliśmy program dla dzieci w parku Skaryszewskim. W niedzielę na Osiedlu Kijowska przemaszerowaliśmy i poprowadziliśmy krótkie spotkanie na świeżym powietrzu, które później kontynuowaliśmy koncertem w Koneserze. Bóg pobłogosławił nas piękną pogodą, niesamowitym wykonaniem muzyczn

NADZIEJA – krótkie 8-literowe słowo z wielkim znaczeniem! Dla ludzi nadzieja jest powszechną koncepcją i odgrywa dużą rolę w naszych życiach. Niektórzy by się kłócili, że potrzebujemy nadziei żeby przetrwać. Nadzieja jest powiązana z wiarą, ale nie jest wiarą sama w sobie. Przeciwieństwem nadziei jest rozpac

W tym roku 30 dzieciaków z czterech korpusów Armii Zbawienia w RP (Warszawa, Starachowice, Rzeszów, Malbork) mogło odpocząć nad brzegiem morza w miejscowości Jastrzębia Góra. Właśnie tutaj staraniami kadry pedagogicznej AZ był zorganizowany obóz letni w okresie 2-12 lipca 2014.

Od 2014 roku 30 lipca jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji zorganizowaliśmy w lokalu PaństwoMiasto przy ulicy Andersa wydarzenie pod tytułem "Niewolnicy XXI w. – historie filmowe".

W Placówce Misyjnej osoby potrzebujące mogą znaleźć duchową pomoc, spędzić wspólnie czas, napić się gorącej kawy. Dnia 1-go Lipca 2014r, na ulicy Ząbkowskiej 13/13 w Warszawie miejsce to rozpocznie swoją działalność.

Naprawdę specjalny weekend dla AZ w Polsce: Dowódca Terytorialny ponownie otwiera AZ w Malborku po 78 latach nieobecności. Dwaj żołnierze i jeden żołnierz junior są zaprzysiężeni, co daje sumę członków placówki w liczbie ośmiu - sześć żołnierzy i dwóch żołnierzy juniorów.

W okresie przedświątecznym Warszawski Korpus Armii Zbawienia odwiedzili goście z Danii. Grupa duńskiej młodzieży miała bardzo napięty grafik, w którym zaplanowaliśmy nie tylko pracę w naszej Świetlicy, ale również wyjście poza jej teren – zapoznanie się z młodzieżą polskich szkół gimnazjalnych.