2017

W sobotę 30 grudnia w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie została zorganizowana zabawa noworoczna dla dzieci i młodzieży...

W dniach 21-23 grudnia w korpusie Armii Zbawienia, odbyły się rekolekcje adwentowe...

Armia Zbawienia w Rzeszowie ma przyjemność przedstawić Olgę Kostaniak, która dołączyła do naszego zespołu w Korpusie Rzeszowskim by przeciwdziałać handlowi ludźmi w województwie podkarpackim...

Od poniedziałku 1 grudnia AZ w Malborku ma nową pracownicę na stanowisku Asystentki Projektu.

Poniedziałek 1 grudnia 2017 r. był ważnym dniem dla Armii Zbawienia w Polsce, ponieważ wtedy w kolejnych miastach ruszył program Weryfikacji Ofert Pracy i Wsparcia Zatrudnienia w ramach przeciwdziałania handlowi ludźmi...

17 grudnia zgromadził w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie, licznie przybyłych wiernych i sympatyków Kościoła, na coniedzielne...

Gwiazdkowa Niespodzianka to projekt, w którym korpus Armii Zbawienia po raz czwarty bierze udział. 16 grudnia 2017...

6 grudnia 2017 roku korpus Armii Zbawienia gościł wszystkim dobrze znanego, pochodzącego z dalekiego północnego kraju "Mikołaja"...

Lider Korpusu – Kap. Nadzw. Ryszard Potocki awansował do rangi Porucznika w przeddzień corocznego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w Warszawie...

Popołudniu w sobotę 18go listopada (...) Ryszard Potocki został mianowany Oficerem w randze Porucznika. Poproszono go o opowiedzenie swojego osobistego świadectwa...

W sobotę 18go listopada odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Armii Zbawienia w Polsce. Z tej okazji przybyli do nas członkowie i oficerowie z każdego Korpusu w Polsce, Oficerowie Regionalni i Naczelny Sekretarz Terytorium Niemiec, Litwy i Polski – Ppłk. Hervé Cachelin.

Na spotkaniu Oficerów dotyczącym Przymierza Oficerskiego, które odbyło się w piątek 17go listopada, Oficer Regionalny – Kap. Philip James podkreślił, jak ważne w tym ślubowaniu są poświęcenie, dobroczynność i bezinteresowność...

W dniu 19 listopada 2017 roku korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie odwiedził...

Sztandarowe hasło Armii Zbawienia stało się powodem do przeprowadzenia konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży. Zadanie nie było łatwe, a miało na celu zastosowanie form plastycznych...

(...) mamy już za sobą kolejny obóz chrześcijański, który odbył się w terminie od 19 do 26 sierpnia nad polskim morzem, a dokładniej w Chłapowie, niedaleko Władysławowa. Tym razem w wyjeździe wzięło udział 32 dzieci w wieku 7-13 oraz kadra (...)