Aktualności - Armia Zbawienia w Polsce

W grudniu wolontariusze Armii Zbawienia śpiewają kolędy z dzwonkiem przy Czerwonym Kociołku (Christma Kettle), zapraszając wszystkich do dawania darowizn na wsparcie najbardziej potrzebujących w naszym społeczeństwie.

Co roku odbywa się wspólne zgromadzenia przywódców i członków Armii Zbawienia z całej Polski.

Kościół Armia Zbawienia w Rzeszowie w okresie Adwentu, przeprowadzi na ulicach miasta Rzeszowa zbiórkę funduszy z przeznaczeniem na cel charytatywny.

Armia Zbawienia w Rzeszowie 2021

"Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to,co się stało i co nam objawił Pan"...

Rekolekcje adwentowe

"Toteż, przychodząc na świat, mówi; Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, Aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem; Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże, Jak napisano o mnie w zwoju księgi"...

Armia Zbawienia w Polsce przyłącza się do organizacji pozarządowych w apelu o dostęp do granicy polsko-białoruskiej w celu udzielenia pomocy humanitarnej. Proszę, dołącz do nas w modlitwie, aby zakończyć ten kryzys humanitarny.

Armia Zbawienia wzięła udział w tegorocznym spotkaniu kompanii Gwiazdkowej Niespodzianki, aby w tym roku wiele dzieciaków otrzymało po raz pierwszy

General AZ Brian Peddle oraz komisarz Rosalie Peddle (światowa przewodnicząca służby dla kobiet) dołączyli do innych przedstawicieli kościołów i chrześcijańskich organizacji z całego świata podczas szczególnego nabożeństwa ekumenicznego w katedrze w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Nie zapominajmy o wdzięczności! Kilka zdjęć z Niedzieli Dziękczynienia w Korpusach Armii Zbawienia w Polsce.

Armia Zbawienia w Rzeszowie

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie podczas niedzielnego nabożeństwa przyjął w swoje szeregi nowego żołnierza...

Armia Zbawienia w Polsce po raz kolejny wzięła udział w....

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie

"Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca..."

W tym roku zorganizowaliśmy w Armii Zbawienia Wieczór Dziękczynienia dla naszych seniorów...

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna powinna być gwarantem bezpieczeństwa, szkołą kształtowania charakterów i prawidłowego rozwoju...

"Nie opuszczajmy swoich zebrań, jak to zwykli niektórzy, lecz zachęcajmy się i to tym gorliwiej, im wyraźnie dostrzegacie, że zbliża się dzień"

W niedzielę obyło się wspólne spotkanie korpusów Armii Zbawienia z Warszawy i Starachowic - 'Poza Ciemnością', poświecone modlitwie za ofiary handlu ludżmi. Szacuję się że dzisiaj na świecie ponad 40 millionów ofiar niewolnictwa. My wierżymy że oprócz działań dużo może nasza wspólna modlitwa.

"Bo byłem głodny, i daliście mi jeść, byłem spragniony, i daliście mi pić, przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie, nagi a odzialiście mnie...."

Dziś Armia Zbawienia na całym świecie organizuje dzień modlitwy za ofiary handlu ludźmi, ponieważ wierzymy, że modlitwa może coś zmienić.

W południowych stanach USA Armia Zbawienia jest zaangażowana w ogromną akcję pomocniczą dla ludzi dotkniętych huraganem Ida, huraganem 4-ej kategorii, który miał miejsce w niedzielę 29 sierpnia ...