ul.Grunwaldzka 16/18, 82-200 Malbork

Placówka Malbork

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Praca z Dziećmi i Młodzieżą

Świetlica dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku na godzinę 16, zapraszamy każdego kto chce w spokojnym miejscu odrobić lekcje, spędzić czas i porozmawiać z rówieśnikami, potrenować i zjeść.