ul.Grunwaldzka 16/18, 82-200 Malbork

Placówka Malbork

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Malbork: Tu i Teraz

20 wrzesnia odbył się 16 Malborski Bieg Trzeźwości, którego organizatorem było Stowarzyszenie Tu i Teraz.

Armia Zbawienia od kilku lat wspiera czynnie tę inicjatywę. Wspólna walka o trzeźwość, a przez to lepsze jutro dla dla naszych rodzin. Krzysztof Steiner lider placówki AZ tradycyjnie był konferansjerem. Udało mu się przeprowadzić wiele rozmów na temat naszego Stwórcy oraz wiary, nadziei i miłości, które są najważniejszymi a tak często zapomnianymi elementami naszego życia. Na zdjęciu z przewodniczącym Rady Miasta Malborka Pawłem Dziwiszem.

Wróć