ul.Grunwaldzka 16/18, 82-200 Malbork

Placówka Malbork

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Święta w Armii Zbawienia w Malborku

W tym roku korpus Malbork nie uczestniczył w projekcie "Gwiazdkowa Niespodzianka". Nie zmieniło to faktu, że zorganizowaliśmy dla dzieci z domów, które stale odwiedzamy drobne słodkie niespodzianki. Było dużo radości i wzruszenia zarówno z ich jak i z naszej strony. Przypomnieliśmy im jaki jest powód Świąt i tylu wolnych dni- narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa! Rodziny te są oswojone z naszą obecnością jako reprezentantów Armii Zbawienia poprzez nasze całoroczne działania pomocowe i modlitewne w ich kierunku. Chętnie przyjmują nas w swoich domach dzieląc się z nami swoimi troskami i problemami, ale również herbatą, czy kawą. My według naszych możliwości wychodzimy im na przeciw i próbujemy im pomagać ile nam sił starcza. Modlimy się też o błogosławieństwo i pomoc Bożą dla "naszych" rodzin i innych w podobnej sytuacji, w Polsce i na całym świecie. Uczestniczyliśmy również jako AZ w spotkaniach Świątecznych organizowanych przez inne organizacje działające na rzecz osób ubogich, uzależnionych, niepełnosprawnych wspierając ich swoją obecnością i działaniem, jak i ucząc się od siebie na wzajem pomagania innym...

 

Wróć