„CZY NALEŻY ZADOWALAĆ SIĘ ŚPIEWANIEM HYMNÓW I MODLITWĄ O LUDZI? NIE! DZIESIĘĆ TYSIĄCY RAZY NIE! MUSIMY IM POMÓC.”

Serce do Boga – Ręka do ludzi. To podsumowuje zasadę Armii Zbawienia. W oparciu o chrześcijańską miłość i Słowo Boże Armia Zbawienia angażuje się w pomoc potrzebującym. Jako „najbardziej pokojowa armia na świecie” walczymy o sprawiedliwość i zaangażowanie w walkę przeciwko ubóstwu i wykluczeniu oraz propagujemy życie w wierze w Jezusa Chrystusa.

Od 2015 roku Armia Zbawienia w Polsce angażuje się w pomoc ludziom w szczególnych sytuacjach kryzysowych, bez względu na pochodzenie i wyznanie.

Praca Socjalna

Armia Zbawienia, jako organizacja międzynarodowa, działa w 131 krajach na całym świecie. Praca socjalna obok wsparcia duchowego jest jednym z filarów naszej działalności.

W Polsce, w korpusach w Warszawie, Starachowicach, Malborku i Rzeszowie pracownicy Armii Zbawienia prowadzą:

  • kluby dla rodzin,
  • świetlice dla dzieci i młodzieży,
  • streetworking kierowany do osób bezdomnych,
  • banki żywności,
  • programy edukacyjne.

Praca socjalna realizowana w Polsce jest adresowana do dzieci i młodzieży, rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym, osób doświadczających ubóstwa, seniorów i niepełnosprawnych oraz bezdomnych.

Realizowane w tym zakresie projekty finansowane są ze środków własnych, prywatnych darowizn oraz dotacji urzędów miasta.