Ciężko sobie wyobrazić Armie Zbawienia bez pomocy potrzebującym. Od samego początku to było jednym z najważniejszych działań. Dla tego w Warszawie działa Punkt pomocy i wsparcia, gdzie każdy może otrzymać ubrania i paczki żywnościowe, we Starachowicach aktywnie działa Bank żywności, w Rzeszowie i Malborku służba  osobom w kryzysie bezdomności. Od lutego 2022 wszystkie nasze korpusy okazują pomoc uchodźcom z Ukrainy.