Wyzysk w pracy

Wyzysk pracowniczy może przybrać formę pracy przymusowej

 

Według International Labour Organization praca przymusowa to przejęcie nad pracownikiem kontroli skutkujące naruszeniem praw człowieka.

Pracownicy, którzy znaleźli się w sytuacji pracy przymusowej zwykle:

 • żyją w grupach w tym samym miejscu, w którym pracują i rzadko je opuszczają, jeśli w ogóle

 • mieszkają w bardzo złych warunkach, w nieodpowiednich miejscach, takich jak budynki rolnicze lub przemysłowe

 • nie są odpowiednio ubrani do wykonywanych prac: na przykład mogą nie posiadać odzieży ochronnej lub ciepłych ubrań

 • dostają niewystarczające porcje jedzenia

 • nie mają dostępu do swoich zarobków lub otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie

 • nie mają umowy o pracę; posiadają umowę, ale jest niezrozumiała lub jej postanowienia nie są przestrzegane

 • pracują bardzo długie godziny/nie mają dni wolnych od pracy

 • są zależni od pracodawcy pod wieloma względami (w tym pracy, transportu i zakwaterowania).

Praca Przymusowa

Praca przymusowa - definicja

Definicja ,,pracy przymusowej” zawarta w Konwencji MOP Nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej (1930r) określa ją jako „wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.”

Należy pamiętać, że określenie „dobrowolnie” w powyższej definicji oznacza, że podczas trwania procesu rekrutacji oraz stosunku pracy powinno mieć miejsce dobrowolne i oparte na informacji porozumienie stron. W przypadku, gdy pracodawca lub osoba rekrutowana na stanowisko stosowali nieuczciwe praktyki lub przymus, nie może być mowy o porozumieniu.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zaproponowała sześć głównych wyznaczników pracy przymusowej:

 • Przemoc fizyczna, w tym przemoc seksualna

 • Ograniczenie swobody przemieszczania się

 • Groźby

 • Związanie długiem i inne formy zniewolenia

 • Zatrzymywanie wynagrodzenia lub niewypłacanie go

 • Zatrzymywanie dokumentów tożsamości.

 • Niegodne warunki mieszkalne

Praca przymusowa - liczby

Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy suma zysków otrzymywanych z pracy przymusowej to 150,2 mld USD rocznie, w tym 46,9 mld USD przypada na kraje rozwinięte i Unię Europejską.

Według raportu „Trafficking in Persons Report 2016” stworzonego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik ministerstwa spraw zagranicznych w innych krajach) najwięcej ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii to obywatele Albanii, Wietnamu, Nigerii, Rumunii i Polski. Dodatkowo według danych UKHTC aż 87% polskich ofiar jest wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii do pracy przymusowej.

Ofiary tej formy handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii wykorzystywane są głównie w rolnictwie, uprawie konopi, budownictwie, przetwarzaniu żywności, fabrykach, pomocy domowej, salonach paznokci, usługach gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz na łodziach rybackich.