Praca Socjalna

Armia Zbawienia, jako organizacja międzynarodowa, działa w 131 krajach na całym świecie. Praca socjalna obok wsparcia duchowego jest jednym z filarów naszej działalności.

W Polsce, w korpusach w Warszawie, Starachowicach, Malborku i Rzeszowie pracownicy Armii Zbawienia prowadzą:

  • kluby dla rodzin,
  • świetlice dla dzieci i młodzieży,
  • streetworking kierowany do osób bezdomnych,
  • banki żywności,
  • programy edukacyjne.

Praca socjalna realizowana w Polsce jest adresowana do dzieci i młodzieży, rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym, osób doświadczających ubóstwa, seniorów    i niepełnosprawnych oraz bezdomnych.

Realizowane w tym zakresie projekty finansowane są ze środków własnych, prywatnych darowizn oraz dotacji urzędów miasta.

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.