ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

PROŚBA O WSPARCIE

Drodzy państwo, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe dla naszej organizacji. Armia Zbawienia w Rzeszowie utrzymuje się ze środków własnych i hojności sponsorów. Wsparcie pozwoli nam na prowadzenie naszej statutowej działalności i niesienie pomocy biednym rodzinom, bezdomnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i marginalizacją.
Serdecznie dziękujemy!