ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

"A Jeśli Boga nie ma"

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;kto bowiem przystępuje do Boga ,musi uwierzyć,że On istnieje i że nagradza tych ,którzy go szukają".

Hebr.11,6

 

Niedzielne nabożeństwa w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie mają charakter prawie międzynarodowy. Coraz częściej uczestniczą w nich rodziny z Ukrainy wraz z dziećmi. Otaczamy ich szczególną troską i staramy się aby dobrze się czuli w naszej wspólnocie eklezjalnej. Przekaz biblijny w ostatnią niedzielę sierpnia był skupiony na aksjomacie wiary. Właściwie wszystko od niej się zaczyna, nie ma chrześcijaństwa bez tego daru, bo wiara aczkolwiek jest wynikiem spotkania ze Słowem Bożym, rodzi się przy współudziale Ducha Świętego. Biblijna definicja wiary zapisana jest w liście do Hebr. 11, 1 "A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy". To trudne zadanie ale nie ma innej drogi. Przynosi ogromne błogosławieństwo gdy zaczyna w nas działać. Zmieniają się nasze paradygmaty i system wartości. Spoglądanie w niebo nawet w naszych czasach jest możliwe, oczywiście mam na myśli wymiar duchowy. Bez cnoty wiary, życie traci sens, nabiera jedynie wymiaru doczesnego, piętrzy wątpliwości które prowadzą do zwątpienia, a w konsekwencji do rozminięcia się z Bogiem i zanegowaniem Jego istnienia. Brak wiary w Boga, to obecnie powszechne zjawisko. Modny staje się materialistyczny ateizm i indyferentyzm religijny. Psalmista Dawid obala takie stanowisko w sposób zasadniczy w Psalmie 14,1 "Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga" Nie mam zamiaru udowadniać istnienia Boga powołując się na dowody apioryczne czy aposterioryczne. To dzięki nim powstał dowód ontologiczny czy kosmologiczny, sformułowany przez takich wybitnych ludzi jak Anzelm z Cantenbury, Augustyn z Hippony ,Kartezjusz czy Tomasz z Akwinu. Nie bez wpływu na te argumenty była starożytna mądrość grecka Arystotelesa. W długiej liście dowodów należy umieścić dowód z projektu, moralny, z wolnej woli chrystologiczny, paradoks omnipotencji, czy tzw. 5 dróg Tomasza z Akwinu. To wszystko wspomaga wiarę w istnienie Boga ale nie zamyka go definitywnie. Problem dowodów czy ich braków, jest stary jak świat i nie został rozstrzygnięty w sposób definitywny. Potrzeba osobistego doświadczenia, wejście w relacje z Bogiem z której narodzi się wiara, bez której życie pozbawione jest celowości i sensu. Możemy sięgnąć do historii patriarchów i ich osobistego  spotkania z Bogiem. Może i Ty na pustyni swego życia, spotkasz Boga w "gorejącym krzaku" i usłyszysz najbardziej tajemnicze słowo w świecie "Jam Jest". Warunek musisz zapytać "Kim jesteś Panie" I wtedy narodzisz się do nowego życia, wszystko nabierze  nowego sensu i już nigdy nie zwątpisz, choć nie raz będziesz pytał "Panie jesteś, czy jest życie wieczne, czy zmartwychwstaniemy, czy przyjdziesz po nas na ziemię, czy jest nowe niebo? I usłyszysz :popatrz na krzyż, tam znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje wątpliwości. Bo krzyż, to najważniejszy dowód. Gdy przed laty jednemu z duchownych postawiono pytanie: czy Bóg istnieje, po zastanowieniu, powiedział "Bóg istnieje, właśnie dzisiaj rano rozmawiałem z nim". Życzę wam takiej odpowiedzi. Amen

Fragment kazania pastora Ryszarda Potockiego z 28 sierpnia 2022

Wróć