ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Czwarta niedziela Wielkiego Postu w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie

"Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość te trzy; lecz z nich najważniejsza jest miłość." 1 Kor 13, 13;

Niedzielne nabożeństwo 10 marca 2024 roku w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie, to kontynuacja katechez rekolekcyjnych, przygotowujących nas do najważniejszego wydarzenia w teologii zbawienia, jakim jest ofiara Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. Historia dobrze nam znana, ale nie koniecznie realizowana w naszym życiu duchowym. Krzyż przeraża, szczególnie wtedy kiedy nas dotyka osobiście, kiedy jest nie do uniesienia i pod którego ciężarem upadamy. Jezus prosił o uwolnienie, dlatego nie dziwmy się, że my zwykli ludzie boimy się krzyża. Czy o to chodziło Jezusowi gdy mówił o niesieniu przez nas swojego Krzyża? Czy cierpienie, to jakaś forma uczestnictwa w cierpieniu Zbawiciela. Nic bardziej mylnego. Nie proś nie prowokuj takiego krzyża, bo go nie uniesiesz. On Cię zniszczy. Nasz krzyż, to nasza codzienność, wszystko to co dzieje się w naszym życiu, od codziennych obowiązków i zmagań. To jest twój krzyż. A gdy przyjdą trudne chwile, choroba, śmierć bliskich, dotkniesz krzyż Jezusa. Krzyż, to nie tylko  wyrok, ale i wyzwolenie. Ważne abyśmy w naszych trudach spotkali bliskich ludzi, którzy nas wzmocnią, pocieszą dodadzą otuchy i wiary, tak po prostu okażą nam miłość i współczucie. Takie proste greckie słowo występujące często w Biblii "philia" - braterska miłość. Niestety i nas chrześcijan dotyka antropologia obojętności i znieczulenia. Ale o taką miłość nie można prosić, ona jest albo jej nie ma. To dramat naszego współczesnego chrześcijaństwa, które stało się wyobcowane, samolubne, zamknięte we własnym kokonie, nastawione na siebie, posługujące się formalnymi regułkami. To odrażająca forma jaką zdarza się nam przybierać. Dlatego niech dziś wybrzmią słowa z listu apostoła Pawła 1 Kor 13, 1-8, w których miłość właściwie pojęta jest najwyższym darem - to jest chrześcijaństwo. Wszelkie inne formy, to mistyfikacja. Prośmy Pana aby najważniejsze przykazanie o stosunku do naszych bliźnich stało się naszym udziałem.

capt. pastor Ryszard Potocki

Wróć