ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Działania na rzecz uchodźców - kontynuacja

To kolejne działania korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie na rzecz uchodźców z Ukrainy. W dniu 25 czerwca odwiedziliśmy ośrodek dla uchodźców w Radymnie, niedaleko Przemyśla. W ośrodku znajduje się ponad 200 osób, dorośli i dzieci. Mogliśmy zobaczyć, jak wielkie są potrzeby na utrzymanie tak dużej grupy ludzi. Zrobiliśmy zakupy w jednym z marketów, głównie żywność i środki czystości dla mieszkańców tego ośrodka. Rozdaliśmy bony żywnościowe na kilkanaście tysięcy złotych. Nasza pomoc cieszy się dużym uznaniem. Jak zawsze jest okazja aby porozmawiać z mieszkańcami i nieść słowa nadziei i pocieszenia. W ostatnim czasie przekazaliśmy dla różnych ośrodków środki higieniczne i żywnościowe. Wolontariusze i pracownicy Armii Zbawienia odwiedzają również na terenie naszego województwa rodziny z Ukrainy, niosąc im pomoc socjalną i zaopatrując w bony żywnościowe. Potrzeby są coraz większe i niestety coraz trudniej jest uzyskać pomoc, mówią pracownicy ośrodków. Problemy są ogromne w pozyskiwaniu potrzebnych artykułów, każdego dnia ośrodki borykają się z tymi trudnościami. To jest obecna rzeczywistość. Potrzeba systemowych rozwiązań na szczeblu rządowym i samorządowym, aby zaradzić tym problemom. Oddolna, społeczna aktywność dobiega końca, po prostu nie stać społeczeństwa, na długo falową pomoc w dobie szalejącej inflacji i rosnącej drożyzny. Dziękujemy Bogu, za możliwości które nam daje, aby nieść pomoc potrzebującym. Dla Armii Zbawienia, to obecnie jedno z ważniejszych zadań.

Wróć