ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Działanie socjalne Korpusu w Rzeszowie

"Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie"

Mat.25, 35-36.

 

Armia Zbawienia w Rzeszowie prowadzi intensywną pomoc socjalną dla mieszkańców Rzeszowa i okolic. W ramach środków które posiadamy staramy się docierać do rodzin i osób naprawdę potrzebujących. Sytuacja związana z pandemią Covid-19, przyczyniła się zdecydowanie do zubożenia społeczeństwa. Wiele osób straciło pracę, dramatyczne wzrosty cen, wzrastająca bezdomność, co widać na ulicach, to czas na naszą aktywność socjalną. Sytuacja ekonomiczna społeczeństwa zdaje się określać nasze priorytety. Ale nie wolno nam zapomnieć, że jesteśmy wspólnotą eklezjalną powołaną do głoszenia Ewangelii, to nasze fundamentalne zadanie. Za żadną cenę nie możemy zmienić tego paradygmatu. Akty miłosierdzia są jedną z form działań kościoła, ale nigdy nie mogą zastąpić Ewangelii, która jest misją kościoła i jedynym uzasadnieniem Jego istnienia. Bez względu na to, jak obojętnie podchodzą ludzie do spraw duchowych, mamy odpowiadać na gest "wyciągniętej dłoni" wołającej o pomoc.

Wszechobecny liberalizm, relatywizm, nihilizm czy permisywizm wraz z hedonistyczną i utylitarystyczną koncepcją życia, skutecznie uodporniły ludzkość na przyjęcie Słowa Bożego. Musimy pamiętać, że w naszym przekazie do postmodernistycznego człowieka, w jednej ręce mamy chleb, a w drugiej Słowo Boże. Najpierw podajemy chleb, a potem Słowo, chociaż chciałoby się inaczej. Wiara jest łaską, a nasza pomoc wypełnieniem misyjnego nakazu i zaświadczeniem o zmartwychwstałym Jezusie. "I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec." Mat.24,14.

Wróć