ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Globalny kryzys Kościoła - Teologia Pustych Kościołów

Rzeszów

„Zbuduję kościół mój ,a bramy piekielne go nie przemogą"

Mat. 16,18 b

 

W dzisiejszym świecie, coraz trudniej przychodzi realizowanie nakazu misyjnego. Jezusa Chrystusa "idźcie i głoście" Mt. 28, 19 a. Człowiek stał się odporny na ewangeliczny przekaz wzywający go do nawrócenia. Przeciwko Kościołowi wytoczono ogromne działa, mające zniechęcić współczesnego człowieka w drodze do Boga. Wszechobecny konsumpcjonizm, sekularyzm, hedonizm, relatywizm moralny, pluralizm teologiczny jak i ogarniający nas postmodernizm ze swoją obłędną filozofią, skutecznie zamknęły nasze serca na działanie Ducha Świętego.

 

Zdecydowanie atak zewnętrzny na Kościół przygotowywany od dziesięcioleci w subtelny sposób, przyczynił się nie tyko do osłabienia wiary ale także jej porzucenia. Skala tego zjawiska jest przerażająca w skali globalnej. Zjawisko apostazji, to nie tylko odejście od Kościoła ale bardzo często wiąże się z negacją Boga i wiary chrześcijańskiej. Nie sposób tu nie wspomnieć o rewolucji kulturowej, która wpłynęła na wielu młodych ludzi, zmieniając ich dotychczasowy światopogląd. Ale upatrywanie kryzysu Kościoła wyłącznie w aspekcie zewnętrznym było by dużym uproszczeniem. Prawdziwy kryzys przyszedł od wewnątrz, ze struktur samego Kościoła. Mówię tutaj o kryzysie który dotknął bez wyjątków wszystkie Kościoły i wspólnoty eklezjalne. Europa zachodnia jest tego klasycznym przykładem. Kryzys dotknął wiary, wartości, podstawowego kerygmatu jakim jest ewangelia na której dokonano wielu zmian, proponując tzw. tanią ewangelię czyli "ewangelię" o obniżonym standardzie. Kościół stał się antropocentryczny a nie teocentryczny. Pustka duchowa, brak wizji, utrata znaczenia fundamentalnych wartości, niespójność doktryn, teurgia, czyli praktykowanie magicznych rytuałów o magicznym charakterze, lawina skandali obyczajowych, to przyczyny i źródło utraty znaczenia. Współczesny Kościół stoi przed najważniejszym wezwaniem w swojej wieloletniej historii, jak rozwiązać ten problem i zatrzymać zjawisko pustoszejących Kościołów. Straty są ogromne i na pewno nie uda się powrócić do poprzedniego stanu. Musimy się przyzwyczaić do pustych Kościołów, ale nie wolno nam obniżyć lub zrezygnować z ewangelicznego przekazu. Oczyszczający się Kościół z tradycji, synkretyzmu, obrzędowości, pozoranctwa, pozostawi w kościelnych ławach autentycznych wierzących i nawróconych dla których prawda Boża, to najwyższa wartość. Chrystus w centrum Kościoła, to droga która prowadzi do odnowy. Odnowy potrzebuje kaznodziejstwo, katecheza, liturgia, formacja duchowa, to zadanie które stoi przed Kościołem. Przyjdzie czas, że Kościół odzyska swoją tożsamość, a Jezus Chrystus obejmie w nim władzę i królowanie. To co musimy zrobić, to otworzyć dla Jezusa drzwi naszych serc i naszych Kościołów. "Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" Ap. 3, 20. Zapraszamy na serię wykładów podejmujących w/w tematy, a więc szeroko pojętą teologię Kościoła. Wykłady odbędą się w miesiącu marcu 2022 w każdy czwartek o godz. 17:00 w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605-035-021. Liczba zainteresowanych ograniczona ze względu na Covid-19.

Wróć