ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Humanitarna pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie aktywnie włączył się w działania na rzecz uchodźców, opuszczających teren działań wojennych. To masowy exodus i dramat zwykłych ludzi, pozostawiających dorobek całego życia, aby ratować własne życie. I właśnie w naszym kraju mogą liczyć na pomoc i opiekę. Cierpienie jednoczy, zakopuje wszystkie historyczne krzywdy i nieporozumienia. Miłość i miłosierdzie, to nasza narodowa duma, to nowa jakość w wzajemnych stosunkach.

Armia Zbawienia w Rzeszowie organizuje pomoc dla uchodźców, przekazując żywność, środki czystości, odzież, lekarstwa wszystkim potrzebującym. Przekazujemy artykuły do ośrodków dla uchodźców w Rzeszowie. W sobotę 6 marca odwiedziliśmy taki ośrodek i mogliśmy porozmawiać z tymi ludźmi. To dramatyczne historie pełne bólu i cierpienia. Udzielamy pomocy duszpasterskiej i psychologicznej. W niedzielę 7 marca przekazaliśmy kilkadziesiąt paczek - wyprawek dla uchodźców. Udzieliliśmy pomocy zgłaszającym się do nas obcokrajowcom z Indii, którzy mieli poważne problemy w przekroczeniu granicy. Otrzymali od nas, pełną opiekę i nocleg. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z dużą grupą tych uchodźców, którzy przebywają w Rzeszowie i są pod opieką ambasady Indyjskiej. Planujemy wspólne działania i wyjazd na przejście graniczne w Medyce z pomocą humanitarną. W kolejnych dniach planujemy pomoc innym ośrodkom dla uchodźców. Staramy się też pomagać indywidualnym osobom i rodzinom, które są bezradne w naszej rzeczywistości. Takich osób będzie coraz więcej przybywać do naszego miasta. Planujemy tzw. patrole, aby takie osoby wyszukiwać i nieść im pomoc. Działania które są przed nami będą miały charakter długofalowy i na to musimy być przygotowani. Prośmy Boga abyśmy mogli wypełnić to zadanie i zdać egzamin z miłości do bliźniego. W tym miejscu pragnę podziękować darczyńcom, którzy umożliwiają nam niesienie tej pomocy. Dziękuję też wszystkim wolontariuszom, którzy aktywnie włączają się we wszelkie działania.

Wróć