ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SPONSOREM

Rzeszów

Armia Zbawienia (ang. Salvation Army) to chrześcijańska wspólnota eklezjalna, powstała w 1878 roku w Anglii. Fundamentalnym założeniem organizacji są działania na rzecz ubogich i wykluczonych. Nasza organizacja działa na wszystkich kontynentach świata i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji charytatywnych na całym świecie. W Polsce jesteśmy od 2005 roku.

 

Armia Zbawienia w świecie od samego początku swojego istnienia współpracuje z instytucjami, firmami, i przedsiębiorstwami, które finansowo wspierają jej przedsięwzięcia oraz działalność. Serdecznie zachęcamy do wspierania działalności naszej Organizacji, licząc na to, że fakt sponsoringu może przyczynić się do budowania pozytywnych skojarzeń względem Firmy sponsorującej a Armią Zbawienia. Państwa fundusze umożliwią realizację naszych projektów w obronie godności człowieka i jego prawa do korzystania z podstawowych pakietów socjalnych.

W związku z prężnie rozwijającą się działalnością charytatywną naszej organizacji chcielibyśmy Państwu przybliżyć obszar naszej działalności oraz możliwość nawiązania współpracy.

Armia Zbawienia w Rzeszowie powstała w listopadzie 2013 roku. Jesteśmy chrześcijańską organizacją, która oprócz przesyłania podstawowych wartości etyczno-moralnych, zajmuje się również działalnością charytatywną. Docieramy wszędzie tam, gdzie jest bieda, ubóstwo, bezdomność i szeroko pojęta patologia społeczna. Swoim działaniem obejmujemy zarówno dorosłych, młodzież jak i dzieci. Nasze działania mają nie tylko charakter materialny, lecz także psychiczny i duchowy. Staramy się zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby tj. dystrybucja żywności, środki higieniczne czy odzież wśród najbardziej potrzebujących. Prowadzimy też, porady i warsztaty socjoterapeutyczne. Na dzień dzisiejszy objętych jest naszą pomocą 25 bezdomnych. W okresie świąt Bożego Narodzenia rozdaliśmy około 400 paczek dla dzieci z ubogich rodzin z terenu miasta Rzeszowa i okolic. Przygotowaliśmy również paczki żywnościowe dla biednych i bezdomnych.  Nie zamykamy się jednak na inne ciekawe inicjatywy mające na celu niesienie pomocy.

Wspólnie z grupą wolontariuszy realizujemy wiele projektów, które ze względu na skalę ubóstwa, dużą liczbę bezrobotnych i wysoki stopień bezdomności wymagają dużych nakładów finansowych i dostępu do podstawowych artykułów codziennego użytku. Ze względu na niezbyt wielkie środki finansowe jakie posiadamy, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji projektów na rzecz ubogich, bezrobotnych i bezdomnych. Prosimy o pomoc w podstawowe artykuły, tj. żywność, środki czystości, odzież i wszystkie inne produkty, które mogą być potrzebne w realizacji w/w zadań i celów. Nasze działania wymagają comiesięcznego wsparcia.

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy. We wstępie przedstawiliśmy Państwu krótko formy naszej działalności. W tej chwili poszukujemy funduszy na realizację projektu powstania na terenie miasta Rzeszowa świetlicy dla bezdomnych, jak również utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w realizacji celów użytku publicznego i przywracaniu godności człowieka. Za pomoc w realizacji naszych projektów i celów możemy zaproponować umieszczenie logo Państwa Firmy w naszych działaniach, jako głównego sponsora i darczyńcę w realizowanych projektach. Ze względu na transparentność naszych działań mają Państwo prawo wglądu, na co zostały przeznaczone Państwa środki i artykuły.


Przewidujemy również inne możliwości współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Tel: 605-035-021

NIP: 527-25-17-748

REGON: 140617829
NR RACHUNKU: 50 1750 0009 0000 0000 2353 3723

 

Z wyrazami szacunku
Kapt. Ryszard Potocki

 

Wróć