ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Jeszcze jeden żołnierz!

Rzeszów

Niedzielne nabożeństwo 19 kwietnia 2015 r. zgromadziło w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie wielu sympatyków naszego Kościoła. Mogliśmy, po raz kolejny w tym roku być świadkami zaprzysiężenia  na żołnierza. Jedna osoba złożyła swoje ślubowanie akcentując „Artykuły Wojny” jako fundamentalną podstawę doktryny Armii Zbawienia. Nabożeństwo miało charakter podniosły i uroczysty. Kazanie Słowa Bożego zostało oparte na fragmencie
Dz. Ap. 3, 19, wzywające do upamiętania i nawrócenia. Podczas nabożeństwa zgromadzenie złożyło Nicejsko-Konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem. Był to błogosławiony czas, za który dziękujemy naszemu Panu, pełni wdzięczności za błogosławieństwo, jakim darzy nasz korpus. Wszystko na chwałę Boga i Jego Kościoła. Uroczystość zaprzysiężenia prowadził dowódca korpusu pastor kap. Ryszard Potocki.

Wróć