ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Klub „Arka Noego”

Klub „Arka Noego” prowadzony jest przez Kościół Armia Zbawienia w Rzeszowie od 2 lat. Do Klubu uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę. Zadania i cele realizowane przez Klub Arka Noego.

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej.
4. Organizowanie zespołowej nauki.
6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. (nauka j. angielskiego, korepetycje z matematyki)
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci. (nauka śpiewu, gry na instrumentach, dramy, pantomimy)
8. Organizowanie czasu wolnego (wycieczki, kolonie, wyjazdy za granicę).
9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
12. Respektowanie tradycji i symboli narodowych.
13. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy.

Warsztaty dotyczące problemów patologii społecznych (narkomania, alkoholizm, nikotynizm)

 

Godziny otwarcia

Wtorek 14:00 -18:00
Czwartek 14:00 -18:00
Sobota 11:00 -15:00

Wróć