ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

"Najwspanialsza Podróż"

W dniu 21 grudnia o godzinie 14:00 rozpoczęliśmy w ramach "Gwiazdkowej Niespodzianki" spotkanie w klubie "Najwspanialsza Podróż". W katechezie uczestniczyło 22-oje dzieci, przy udziale rodziców. Przygotowaliśmy dla nich prezentację multimedialną, gry, zabawy i krzyżówki w których dzieci miały okazję wykazać się znajomością tematyki religijnej.

Nie zabrakło też prezentów i słodyczy. Podczas spotkań uczymy się również pieśni religijnych. Projekt "Najwspanialszej Podróży" będzie prowadzony do 1 lutego 2015 roku i zakończy się uroczystym rozdaniem świadectw. Oprócz prowadzenia "Najwspanialszej Podróży" w Rzeszowie podobną akcję prowadzimy w Białobrzegach i Tarnobrzegu z udziałem 14 dzieci.

Dziękujemy Bogu za ogromne zainteresowanie w/w projektem.

Wróć