ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Niedziela Palmowa w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie

"Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj córko jeruzalemska!
Oto Twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle,
na oślęciu, źrebięciu oślicy" Zach. 9, 9;


Niedzielne Nabożeństwo w korpusie Armii Zbawienia prowadził oficer lokalny naszego korpusu. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć inspirujący przekaz dotyczący wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wszyscy znamy dobrze to wydarzenie opisane przez synoptyków i apostoła Jana. Spróbujmy nadać mu współczesne znaczenie z pytaniem, o jakość mojego chrześcijaństwa, a więc jego wymiar aksjologiczny. Nie trudno zobaczyć, że Niedziela Palmowa nie za bardzo pasuje do wydarzeń Wielkiego Piątku  i zachowań tych samych ludzi, wykrzykujących "ukrzyżuj Go". Bo przecież wielka jest różnica pomiędzy "Hosanna synowi Dawida", a słowami "śmierć na nas i na dzieci nasze". Ale ta historia zmiennych ludzkich emocji trwa do dzisiaj. Chrześcijaństwo skoncentrowane na słownych aklamacjach z rytualnymi gestami, okazuje się być puste, bez wyrazu. Jakże nabiera innego wymiaru w obliczu krzyża z którego płynie przesłanie do zmiany życia, czyli nawrócenia. Tak naprawdę tylko krzyż ma w sobie tą siłę do stworzenia homo novus, nowego człowieka, z nową jakością, etyczną, moralną, gotową podjąć naśladowanie mistrza z Nazaretu. Stanąć pod krzyżem, to złożyć wyznanie wiary o Mesjaszu, Zbawicielu, który umarł za mój grzech, torując mi drogę do zbawienia. niedzielne Nabożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez pastora kapt. Ryszarda Potockiego. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na Wielkanocne Agape. Z okazji Świąt zostały przygotowane prezenty Wielkanocne dla rodzin z Korpusu Armii Zbawienia.

Wróć