ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Nominacja na Oficera Lokalnego w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie

 

"Następnego dnia chciał udać się do Galilei; I spotkał Filipa, i rzekł do niego; Pójdź za Mną" (Jan 1,43)


Niedzielne nabożeństwo w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie w dniu 16 czerwca 2024 roku, powiązane był z nominacją Konrada Potockiego na oficera lokalnego. Kazanie wygłosił kapt. pastor Ryszard Potocki, który uzasadniał na czym polega idea powołania na przykładzie Filipa, wybranego do grona apostołów. Magiczne słowa "Pójdź za Mną" - to nie tylko wybór ale również akceptacja drogi życiowej. Powołując ludzkość do istnienia, Bóg wyznaczył dla każdego z nas wyjątkowy plan do realizacji w naszym ziemskim życiu. Ap. Paweł w 1 Kor. 5, 8 napisał "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki wybrałem cię, zanim wyszedłeś z łona matki poświęciłem cię" Wspólnym  powołaniem dla uczniów Chrystusa jest powołanie do świętości i misyjnej ewangelizacji świata. Dobrze to ilustruje historia zapisana w ewangelii Mateusza 22, o zaproszeniu na ucztę weselną. Ale nawet w tej historii powołanie nie decyduje o ostatecznym wyborze. Bóg dla każdego z nas wyznaczył określoną drogę w życiu. Niewątpliwie mówiąc o powołaniu, należy rozróżnić powołanie do spotkania z Bogiem w zwykłym świeckim życiu, jak i powołanie do specjalnej służby. Dobrze to zilustrował ap. Paweł w liście do Efezjan 4, 11-13, wymieniając posługi w służbie Kościoła. Bardzo ważnym jest rozeznać swoje powołanie aby nie popełnić błędu w wyborze. Dramatem osobistym i wspólnoty Kościoła, są powołanie nietrafione tzn. takie których motywacją jest wszystko, ale nie służba Bogu i Kościołowi, wynikająca z osobistych relacji i dialogu z Bogiem. Powołanie, to niepokój serca, które jedynie w Chrystusie znajduje ukojenie. Ojciec kościoła Augustyn napisał "Niespokojne jest serce moje Panie, dopóki nie spocznie w Tobie". Początek powołania niesie ze sobą pewien niepokój, kiedy zaczynam się zastanawiać nad wyborem drogi i nasuwa pytanie, czy to właściwa droga. Bóg nas szuka, a my czasami chcemy uniknąć tego najważniejszego wyzwania "Pójdź za Mną" Niepokoi nas nasza słabość, wobec ogromu Bożej miłości, mamy wątpliwości, że nie damy rady. Należy prosić Ducha Świętego o światło, abym mógł zobaczyć własne powołanie i o siłę by je realizować. Znalezienie właściwej drogi jest błogosławieństwem dla wezwanych i Kościoła. Decyzja o zaufaniu Bogu  i o oddaniu mu się, pozwoli rzucić się w otwarte ramiona Boga. Celem posługi jest doprowadzenie wszystkich do życia w łasce Bożej, i do wiecznego zbawienia. Do realizacji tego celu potrzebna jest pasja, która pozwoli na pełne oddanie się Bogu i Kościołowi. Mianowania na oficera lokalnego dokonał kapt. pastor Ryszard Potocki, zgodnie z obowiązującym rytuałem w Kościele Armia Zbawienia. Nowo mianowanemu oficerowi życzymy Bożego błogosławieństwa w pełnieniu tej funkcji na rzecz rzeszowskiego korpusu.


kapt. pastor Ryszard Potocki

Wróć