ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Odwiedziny podpułkownika Havre Cachelin w Rzeszowie.

W dniu 19 listopada 2017 roku korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie odwiedził podpułkownik Herve Cachelin w towarzystwie dowódców regionalnych Polski. Niedzielne nabożeństwo z udziałem wiernych i sympatyków naszego Kościoła zostało urozmaicone przez program przygotowany przez Junior Soldiers. Kazanie pod tytułem "Most do Chrystusa "wygłosił Hevre Cachelin.

Wróć