ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Pamiątka Reformacji

"Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus" 1 Kor. 3, 11;

Data 31 października 1517 roku jest szczególnie bliska wspólnotom protestanckim. W tym dniu wspominamy bohaterskie wystąpienie augustiańskiego mnicha Marcina Lutra, który na drzwiach kaplicy elektorskiej w Wittenberdze przybił 95 tez, rozpoczynając dzieło odnowy kościoła chrześcijańskiego. Wydarzenie to, zapoczątkowało Reformację, która wystąpiła przeciwko nadużyciom Kościoła katolickiego i stanowiła opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej. Był to początek końca jedności chrześcijaństwa zachodniego. Przesłanie Reformacji zawarte jest w kilku zasadach, które stały się fundamentem teologii protestanckiej:

  • Sola scriptura (Tylko Pismo)
  • Sola fide (Tylko wiara)
  • Sola gratia (Tylko łaska)
  • Solus Christus (Tylko Chrystus)
  • Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Poza przemianą duchową i religijną ,Reformacja uruchomiła procesy, które zapoczątkowały zmiany w przestrzeni kulturowej, gospodarczej, politycznej i społecznej w Europie i świecie. Święto Reformacji ma charakter ponad wyznaniowy i obchodzone jest przez różne Kościoły protestanckie, w większym lub w mniejszym stopniu. Armia Zbawienia w Rzeszowie wspomina wydarzenie Reformacji, jako dzień odnowy duchowej, a nader wszystko wzywa do nienaruszalności fundamentów doktryny protestanckiej, opartej na Sola scriptura.

capt. Ryszard Potocki

Wróć