ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Witamy nowych członków Armii Zbawienia w Rzeszowie

Niedziela 30 kwietnia 2023 roku była ważnym dniem dla korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie. W tym dniu podczas nabożeństwa swoje ślubowanie złożyło 9-ciu żołnierzy juniorów i 5 osób podpisało deklaracje adherentów Armii Zbawienia. To pierwszy poważny krok na drodze do pełnego członkostwa i wyznania wiary naszej wspólnoty.

Uroczystość prowadził kapitan Ryszard Potocki dowódca Rzeszowskiego korpusu. W kazaniu zatytułowanym "WINNICA PANA" w oparciu o fragment Ew. Jana 15, 1-16, pastor wskazał na potrzebę trwania w Chrystusie i odpowiedział na pytanie "Co to znaczy być chrześcijaninem".

Niedzielne nabożeństwo zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się na przygodę z Jezusem Chrystusem. Niech Bóg ich błogosławi.

 

Wróć