ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Pomoc dla Ośrodka dla Uchodźców w Jarosławiu

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie intensywnie angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na stałe od kilku miesięcy współpracujemy z fundacją UNITATEM, która posiada kilka ośrodków dla uchodźców. Jest to, jedyna fundacja, która ofiaruje pomoc uciekającym z Ukrainy w obliczu nie kończącej się wojny, kilkuset osobom. Działania samorządowe są nie wystarczające, ograniczające się do lakonicznych informacji i nie zawsze aktualnych. Inicjatywa zdecydowanie należy do sfery prywatnej, która niestety posiada skromne możliwości, które są na wyczerpaniu. Można powiedzieć, że uchodźcy na Podkarpaciu żyją w rozproszeniu, korzystając z dobroci ludzi dobrego serca lub organizując sobie pobyt na własną rękę. Dotychczasowe ośrodki ulegają likwidacji, bardzo często z powodów ekonomicznych. Staje się problemem docieranie do potrzebujących pomocy uchodźców. Dzięki zaangażowaniu naszego korpusu, udaje nam się docierać do takich osób, ofiarując im nasza pomoc. W dniu 16 lipca zorganizowaliśmy pomoc dla ośrodka w Jarosławiu w którym przebywają  dzieci i młodzież w dużej liczbie. To dla nich zrobiliśmy zakupy, a dla rodziców przekazaliśmy bony żywnościowe. W niedzielę 17 lipca nasz korpus odwiedziły rodziny z Ukrainy, którym ofiarowaliśmy pomoc. Musimy być przygotowani na intensyfikację tych działań, w miarę rozwijających się wydarzeń po wschodniej stronie naszej granicy. Polecamy Bogu cały naród Ukraiński, prosząc  w modlitwach, o jak najszybsze rozwiązanie tego konfliktu i nastanie pokoju.

Wróć