ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

"Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie".

Mateusz 25, 35.

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie oferuje pomoc socjalną, uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy. Jednocześnie solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w tym dramatycznym czasie i wyrażamy nasze potępienie dla agresora. Jest nie do pojęcia aby w XXI stosować tak prymitywne środki w celu osiągnięcia swoich partykularnych interesów, kosztem cierpienia, i śmierci wielu ludzi. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że przecież agresor reprezentuje wartości  wschodniego chrześcijaństwa, w którym obowiązują dwa fundamentalne przykazania miłości Boga i bliźniego. Niestety wartości te, w tym przypadku uległy całkowitej degradacji i nie mają nic wspólnego nauką Jezusa Chrystusa. Wszelkie zło pochodzi od szatana i wcześniej czy później, Bóg sprawiedliwy każdego rozliczy z jego czynienia. Województwo Podkarpackie z racji swojej lokalizacji przygotowuje się na przyjęcie dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Jeżeli potrzebujesz pomocy możesz się zgłosić do nas, a zaopatrzymy Cię w żywność, środki czystości, pomożemy rozwiązać problemy lokalowe i udzielić pomocy psychologicznej. Zgłoś się do Armii Zbawienia w Rzeszowie ul. Matejki 12, lub zadzwoń pod tel. 605-035-021.

Wróć