ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Rekolekcje Adwentowe dla dzieci

Armia Zbawienia w Rzeszowie 2021

"Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to,co się stało i co nam objawił Pan"

Łukasz 2, 15


1. Adwentowe oczekiwanie - zapal swoją świecę
2. Jan Chrzciciel przyjaciel Jezusa
3. Narodzenie Mesjasza - betlejemska przygoda
4. Święta rodzina - przykład do naśladowania


Rekolekcje odbędą się w każdą sobotę między 4 -18 grudnia 2021, godz. 11:00 w lokalu Armii Zbawienia przy ul. Matejki 12.

Rekolekcjom towarzyszyć będzie nauka kolęd i pastorałek, filmy i prezentacje multimedialne. Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma kalendarz adwentowy tzw. czekoladową odliczankę do dnia Bożego Narodzenia z tekstem biblijnym lub  postawieniami na każdy dzień Adwentu. Zapraszamy 

Wróć