ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Rekolekcje Adwentowe w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie 2021

Rekolekcje adwentowe

"Toteż, przychodząc na świat, mówi; Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, Aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem; Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże, Jak napisano o mnie w zwoju księgi"

Hebr. 10, 5-7


PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2021

 

Niedziela 28 listopada godz. 10:00
- Teologia pustych kościołów - czyli Jezus bliski i daleki. Eschatologiczny dramat kościoła. 2 Piotra 3, 11-12.

Niedziela 5 grudnia godz. 10:00
- Realizm Bożej miłości - preegzystencja Syna Bożego i Jego boska transcendencja, a uczłowieczenie Boga (wcielenie) Ewang. Jana 1, 1-2.

Niedziela 12 grudnia godz. 10:00
- Koncepcja mesjanizmu na tle Starego i Nowego Przymierza- soteriologia jako odpowiedź na ludzki dramat przerwanej egzystencji. Ewang. Łukasza 2, 11.

Niedziela 19 grudnia godz. 10:00
- Narodziny Boga w człowieku. Homo religiosus - Homo novus, czyli moje Betlejem. 2 Kor. 5, 17.


Nauki rekolekcyjne będą głoszone na niedzielnych nabożeństwach , między 28 listopada a 19 grudnia 2021 przy ul. Matejki 12. Rekolekcje poprowadzi pastor Ryszard Potocki. Zapraszamy!

Wróć