ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Rekolekcje Wielkopostne 2024

Rekolekcje wielkopostne 2024

"Ludu mój Ludu cożem Ci uczynił" - Fragment pieśni wielkopostnej

1. Moja Pascha - droga na Golgote

2. Śmierć w samotności - dramat grzechu

3. Antropologia obojętności - homo religiosus

4. Fałszywy ogień w kościele - chrześcijaństwo na rozdrożu

 

SMS-owe Rekolekcje dla żołnierzy i sympatyków Armii Zbawienia w Rzeszowie poprowadzi kapt. pastor Ryszard Potocki.
Teksty do rozważań: Izajasz 53; 1 List do Koryntian 1, 18-25; List do Rzymian 3, 23; List do Efezjan 2, 8-10; List do Efezjan 4, 25-30.

Telefon: 605-035-021
Zapraszamy

Wróć