ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Świąteczne paczki dla rodzin z Korpusu AZ w Rzeszowie

Korpus Rzeszów

Jak co roku Armia Zbawienia w Rzeszowie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przygotowała świąteczne paczki dla rodzin należących do naszego korpusu. Działania te są dowodem troski ze strony Kościoła w niesieniu pomocy naszym rodzinom. Ogromna inflacja, mająca progresywny charakter przyczyniła się do zubożenia wielu rodzin, które z trudem radzą sobie z szarą codziennością.

Zadaniem Kościoła jest dostrzec te problemy i starać się im przeciw działać. Podobną pomoc socjalną oferujemy innym potrzebującym, poza naszej społeczności wyznaniowej. Domeną Armii Zbawienia jest niesienie pomocy potrzebującym i wypełnienie nakazu Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. Pomoc bliźnim, to część misji Kościoła, o której nie może zapomnieć.

Wróć