ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Świętowanie w Korpusie Rzeszowskim

20 listopada miało miejsce wielkie świętowanie w Korpusie Rzeszowskim w trakcie odwiedzin Naczelnego Sekretarza Ppłk. Hervé Cachelin, Oficerów Regionalnych Kap. Caroline i Philipa Jamesów.

Lider Korpusu – Kap. Nadzw. Ryszard Potocki awansował do rangi Porucznika w przeddzień corocznego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w Warszawie. Pozwoliło to na podkreślenie tej zmiany przed całą kongregacją.

Dzieci z Korpusu zaprezentowały krótkie przedstawienie i zaśpiewały piękną pieśń, a Ppłk. Hervé Cachelin mówił o nowym moście w Rzeszowie, porównując go do pracy wykonywanej przez Jezusa w ludzkim życiu, która polega na połączeniu dwóch stron, które dzieli wielka przepaść. Jedną jest Bóg, drugą człowiek, a tym co ich dzieli jest grzech. Podpułkownik zachęcił wszystkich do wzrastania w wierze i pamiętaniu o drodze, która prowadzi do Boga.

Wróć