ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Uroczystość zaprzysiężenia nowego Żołnierza w Korpusie w Rzeszowie

W dniu 18 czerwca 2023 roku podczas niedzielnego nabożeństwa, swoje wyznanie wiary złożył nowy żołnierz i został włączony do wspólnoty kościoła Armii Zbawienia w Rzeszowie. Uroczystość zaprzysiężenia prowadził kapitan Ryszard Potocki w obecności licznie przybyłego zgromadzenia. Nowo przyjętemu żołnierzowi życzymy wiele błogosławieństw i wytrwania w złożonym przyrzeczeniu. Przesłanie jakie skierował pastor Ryszard Potocki do wspólnoty, było oparte na fragmencie z Ew. Łukasza 19, 41-47, a dotyczyło życiowych wyborów, z których najważniejszy dotyczy relacji z Bogiem i ich konsekwencji. Historyczny fakt wyrzucenia przekupniów ze świątyni ukazuje niebezpieczeństwo odejścia od teologii sakralizacji do teologii profanacji, która zatacza coraz szersze kręgi w wielu wspólnotach eklezjalnych i w naszym życiu. Kościołowi grozi niebezpieczeństwo odejścia od biblijnego kerygmatu na rzecz teologii postmodernistycznej, podważającej fundament chrześcijańskiej tradycji biblijnej, która skoncentrowana  jest na chrystocentryzmie i teologii zbawienia. Jedynie prawdziwa ewangelia jest w stanie doprowadzić człowieka do nawiązania kontaktu z Bogiem i  odpowiedzieć na Jego wezwanie "Pójdź za mną". Dla tego jest tak bardzo ważne aby przesłanie kierowane do człowieka, było oparte na aksjomacie prawdy, którą niesie z sobą tylko Chrystus. I to jest odpowiedzialność kościoła, za dochowanie wierności Bożemu słowu.

Wróć