ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Uroczystość zesłania Ducha Świętego w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie

"A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał ".

Dz.Ap.2,1-2.4.


Święto Zesłania Ducha Świętego, to uobecnienie wielkiego wydarzenia w życiu Kościoła. Kościół starożytny zdefiniował osobę i naturę Ducha Świętego, który z pośród osób Trójcy Świętej jest najbardziej tajemniczą istotą. Równy Bogu i Jezusowi w bóstwie, naturze i substancji, pozostaje dla nas transcendentny. Nie jest dziełem przypadku, że Zesłanie Ducha Świętego jest momentem inauguracji powstania Kościoła. To, Kościół pozbawiony fizycznej obecności Chrystusa, otrzymał w darze Ducha Świętego, który stanie na Jego czele i poprowadzi Go do zwycięstwa. Zadanie jakie ma do spełnienia nakreślił Jezus w Ew. Jana 16, 8-13. Parakletos - Pocieszyciel ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Będzie strażnikiem Bożej prawdy, która stanowi o prawdziwości Kościoła. W tym rozwoju Kościoła ma pomóc pakiet darów, którymi obdarzył nas Duch Święty. Apostoł Paweł w 1 Kor. 12,4-11 wymienia listę darów, o które ma zabiegać Kościół. One to, mają wspomóc głoszenie Ewangelii, ale przede wszystkim doprowadzić do uświęcenia Kościoła, którego jesteśmy członkami. Zgromadzeni na niedzielnym nabożeństwie wierni, prosili   Boga o uobecnienie działania Ducha Świętego w życiu naszej wspólnoty, jak również w wymiarze personalnym. Na zakończenie nabożeństwa odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego.


"Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało -  czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem."

1Kor.12,13.

Wróć