ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Współczesne formy niewolnictwa - Handel Ludźmi

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" Mk. 12, 31a

Dotykamy jednego z najbardziej ważnych problemów współczesnego świata, jakim jest "handel żywym towarem". Dzień 18-go października, to dzień poświęcony ofiarom handlu ludźmi, to czas refleksji nad przerażającym procederem naszych czasów. Handel ludźmi jest poważnym zagrożeniem dla podstawowych praw człowieka i jego wolności, który dotyka większości państw na świecie, również i Polski. Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa jest przestępstwem w kategoriach karno-prawnych. Handel ludźmi stanowi poważny problem dla społeczności międzynarodowych. Poważny wpływ na to zjawisko miały zmiany kulturowe, społeczne, kryzys polityki migracyjnej oraz sytuacja ekonomiczna i gospodarcza. Przestępstwo handlu ludźmi nabrało wiele rażących form, od wykorzystywania seksualnego, ekonomicznego czy handlu ludzkimi organami. Wykorzystywanie do prostytucji i pornografii, czy innych form seksualnego przemysłu, zmuszanie do pracy o charakterze przymusowym czy do żebractwa, poniżanie, to tylko niektóre z działań, często zorganizowanych grup przestępczych. Prawo do godności, szacunku, wolności, decydowania o sobie jest niezbywalnym prawem człowieka. Godność ta dotyczy nie tylko praw duchowych czy religijnych, ale jest fundamentalnym prawem człowieka gwarantowanym mu przez państwowe konstytucje, nie tylko w wymiarze krajowym ale również światowym. W obliczu tych praw, handel ludźmi jest jawną zbrodnią, w pełnym tego słowa znaczeniu. Victor Franki napisał "To nasza wewnętrzna wolność, której nikt nam nie jest w stanie odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie". Pastor bardzo dokładnie opisał charakterystykę zjawiska, grupy ryzyka, formy wykorzystania, penalizację handlu ludźmi w wymiarze krajowym i w światowym. Jest ważne abyśmy posiadali wiedzę w tym temacie. Wskazał na podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi na uprawnienia i wsparcie jakie mogą otrzymać od instytucji i organizacji, które zajmują się tym zjawiskiem. Warsztatom towarzyszyły prezentacje i filmy z zakresu omawianego zagadnienia. W przeciwdziałania związane z handlem ludźmi zaangażowana jest nasza instytucja Armia Zbawienia, w wymiarze międzynarodowym. Możesz zawsze zadzwonić pod numer 605-035-021 aby otrzymać wszelkie informacje i pomoc. Możesz też nas odwiedzić ul. Matejki 12, Rzeszów. Zupełna dyskrecja.

"Byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie"

Mat.25,35-36

Wróć