ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Zintegrowana misja 2015 Rzeszów

W dniach 18-20 maja 2015, w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie spotkała się grupa Zintegrowanej Misji, która miała charakter międzynarodowy. Udział w spotkaniu wzięło 14 osób. Przez trzy dni mogliśmy się zapoznać z teoretycznym i praktycznym wymiarem Zintegrowanej Misji. Najbardziej intrygujące działania zostały podjęte w drugim dniu i miały charakter praktyczny, polegający na wzięciu udziału w zorganizowanych wizytach domowych.

Głoszenie Jezusa, rozmowa o codziennych sprawach były inspirujące, miały charakter edukacyjny i wychowawczy. Był to błogosławiony czas, których niech będzie motywacją do dalszych działań, nie tylko w wymiarze wertykalnym, ale i horyzontalnym. Głoszenie Jezusa musi iść w parze ze zrozumieniem ludzkich tragedii, dramatów i problemów życia codziennego, których tak wiele mogliśmy zobaczyć podczas wizyt domowych. Pozostawienie tych ludzi bez reakcji na ich podstawowe problemy egzystencjalne byłoby czymś połowicznym i niedopełnionym. Armia Zbawienie w Rzeszowie wpisuje się w działania Zintegrowanej Misji, które mają charakter międzynarodowy. Niech Bóg błogosławi ten projekt.

Wróć