ul. Sportowa 5, 27-200 Starachowice

Korpus Starachowice

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Wiadomości krajowe

Młodzież z korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie zorganizowała konkurs na najpiękniejszy wiersz o jesieni znanych polskich poetów...

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" Mk. 12, 31a
Dotykamy jednego z najbardziej ważnych problemów współczesnego świata, jakim jest "handel żywym towarem". Dzień 18-go października, to dzień poświęcony ofiarom handlu ludźmi, to czas refleksji...

W dniach 2-5 października w Budapeszcie odbyła się konferencja Armii Zbawienia na temat zwalczania handlu ludźmi.

10-15 września w Warszawie odbywa się międzynarodowe szkolenie służb ratowniczych Armii Zbawienia dla ponad 30 pracowników i wolontariuszy z Europy.

W ośrodku wypoczynkowym Bęsia zgromadziło się ponad 30 dzieci z całej Polski na kolonie letnie Armii Zbawienia.

Korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie z inicjatywy  pana John Bocxe z Armii Zbawiania w Amsterdamie, otrzymał od fundacji humanitarnej HRIF z Holandii dary w postaci nowej odzieży sportowej Nike do dystrybucji dla uchodźców i osób potrzebujących...

Codziennie Armia Zbawienia w Polsce pomaga najbardziej potrzebującym. Ty też możesz dołączyć i pomóc nam pomagać.

Armia Zbawienia w Kielcach na II Ogólnopolskich Targach NGO-EXPO...

Skauci Armii Zbawienia z całej Europy spotkali się w ostatni weekend w Rucar (Rumunia). Polskę reprezentowali również nasi uczestnicy z Warszawy...