ul. Sportowa 5, 27-200 Starachowice

Korpus Starachowice

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Spotkanie biblijne

W środy spotykamy się na spotkaniu biblijnym od 16:00 do 18:00. Na spotkaniu biblijnym czytamy rozdział z Pisma Świętego, śpiewamy pieśni i modlimy się.

Programy te znajdują się w programie warsztatów biblijnych

  • Szkolenie katechetyczne
  • ABC teologii Starego Testamentu
  • Doktryna protestancka
  • Lekcje biblijne zasady wiary Aarmosia zbawienia
  • Studium wybranych ksiąg biblijnych itp.
  • Wykłady okazjonalne (rekolekcje w okresie Adwentu i Pasji)
  • Forum dyskusyjne

Wróć