ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 (wejście od ul. Markowskiej), 03-736 Warszawa Miejsce spotkań
ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej, 03-736 Warszawa Adres pocztowy

Korpus Warszawa Praga-Północ

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Stoisko sprzedaży charytatywnej dla Armii Zbawienia w Warszawie

Wczoraj wspolnie Dla Pragi, Fundacja Inna Przestrzeń, Centrum Wsparcia Koordynacji Warszawa zorganizowali zbiorkę na rzecz Armii Zbawienia w Warszawie w ramach garażówki na Pradze Północ. Szczególne podziękowania wszystkim, którzy wczoraj tak licznie odwiedzili nasze stoisko i kupowali. Dochód z garażówki przeznaczyli na doposażenie świetlicy prowadzonej przez Armię Zbawienia w Warszawie.

Wróć